Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om dolda felförsäkringar samt hur du bör agera som köpare eller säljare om ett fel upptäcks.

Observera att det finns flera olika dolda felförsäkringar och att villkoren skiljer sig åt, det är viktigt att ta reda på vad som gäller för just dig innan du tecknar försäkringen.

Med tanke på att vår försäkring är en objektsförsäkring, gör du skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget där vi har tecknat din Dolda felförsäkring.

Ja, det finns krav för att köpa dolda felförsäkring. –
Kontrollera med Hjerta på fraga@doldafelforsakring.se eller ring  08 – 23 33 10 om vilka krav som gäller för dig.

Nedan är några förutsättningar för att köpa dolda felförsäkringen:

  • Att huset är besiktigat av en SBR Godkänd överlåtelsebesiktningsman. Du finner din lokala SBR Överlåtelsebesiktningsman här.
  • Besiktningsprotokollet får inte vara äldre än 1 år.
  • Att fastigheten har förmedlats av en registrerad fastighetsmäklare eller att registrerad fastighetsmäklare har fått skrivuppdrag att upprätta köpehandlingar avseende fastigheten.
  • Att försäkringen tecknas senast på dagen för tillträde till fastigheten.
  • Att den sålda fastigheten är belägen i Sverige.

Med tanke på att vår försäkring är en objektsförsäkring innebär detta att den kan köpas av både köpare och säljare.
Vanligtvis tecknas dolda felförsäkringen av säljare (fysiska personer), men den kan i vissa fall även tecknas av juridiska personer (efter särskilt godkännande) och dödsbon.
Om inte säljaren har tecknat en dolda felförsäkring vid din husaffär, har du möjlighet som köpare att teckna vår Dolda felförsäkring för Köpare

 

Säljaren har ett långtgående ansvar för dolda fel som kan upptäckas i den sålda fastigheten, i hela 10 år efter det att köparen har tillträtt.
Då det är säljaren som står ansvarig för dessa dolda fel är det en stark rekommendation att överväga att teckna försäkringen och skydda sig mot obehagliga och kostsamma överraskningar.

Att teckna en dolda felförsäkring är även en trygghet för köparen, det blir enklare för köparen att få ersättning vid dolt fel, köparen behöver heller inte tänka på om säljaren har möjlighet att betala eller inte.

Vår försäkring går även att teckna som köpare, med tanke på att det är en objektsförsäkring.

Det är inte alltid enkelt att avgöra vad som är ett dolt fel. Om ni har tecknat en dolda felförsäkring i samband med er husaffär, utreder försäkringsbolaget om det fel som uppdagats är ett dolt eller icke dolt fel samt om säljaren är ansvarig att stå för detta eller inte.

Våran Dolda felförsäkring är en s.k objektsförsäkring, detta innebär att det är själva fastigheten som omfattas av en dolda fel försäkring, och köparen gör skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget.

Nedan finner ni en tidslinje över hur ansvaret transfereras för en eller flera säljare över en 10 års period för Dolda fel