För en bekymmersfri bostadsaffär

Skydd mot oväntade överraskningar - för både säljare och köpare

 

Hur tecknar jag en Dolda fel försäkring?

Extra trygghet när du köper eller säljer din bostad eller fritidshus
1

Steg 1: Besiktning

För att teckna en dolda fel försäkring via SBR Försäkringsservice så krävs det att en av SBR godkända Besiktningsman har utför en besiktning innan.
Hitta besiktningsföretag
2

Steg 2: Teckna en Dolda Fel Försäkring

Teckna en dolda fel försäkring direkt via webbplatsen för din trygghet. Denna ger ett försäkringsskydd mot fel som kan dölja sig bakom väggar tak och golv och inte går att besikta.
Teckna försäkring
3

Steg 3: Känn dig trygg och säker

Med en professionell besiktning och en dolda fel-försäkring tecknad, kan du vara säker på att eventuella oväntade problem och kostnader täcks. Trygghet genom hela processen, vare sig du är köpare eller säljare.
VÅRA FÖRSÄKRINGAR

Försäkra dig mot dolda fel

Vi erbjuder två stycken olika dolda felförsäkringar, BAS eller PLUS, beroende på vilka behov och krav du har. Båda försäkringarna kan tecknas av både säljare och köpare.

Dolda fel försäkring BAS

Försäkringen gäller för säljarens ansvar mot köparen enligt 4 kap 19 § jordabalken i den utsträckning felen utgör avvikelser i byggnaden från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta utan särskilda utfästelser eller avtal från säljarens sida om byggnadens standard (så kallade dolda fel).

Försäkringen gäller för besiktigad bostadsbyggnad och vidbyggt garage eller carport.
Även besiktigade komplement-byggnader såsom Attefallshus eller gästhus med en bruttoarea om högst 100 m2 per byggnad omfattas.

Försäkringen omfattar eldstäder och rökkanaler förutsatt att besiktning och provtryckning av dessa utförts av behörig besiktningsman högst ett år innan försäkringen tecknades.

Dolda fel försäkring PLUS

Utöver det Dolda fel Bas omfattar, omfattas även nedan moment av PLUS försäkringen.

Försäkringen omfattar även skada i en s.k. riskkonstruktion. För att försäkringen ska gälla för skada i riskkonstruktion krävs att
Riskkonstruktionen har besiktigats och fuktmätts av SBR godkänd besiktningsman.
Det inte har påvisats förhöjda fuktvärden eller andra felsymptom i konstruktionen
Jämför våra försäkringar och se priser
 

På vem ligger ansvaret för Dolda fel?

Nedan finner ni en tidslinje över hur ansvaret transfereras för en eller flera säljare över en 10 års period för Dolda fel. Säljarens ansvar för dolda fel enligt Jordbalken gäller i tio år från det att den nya ägaren har fått tillträde till den nya fastigheten. När tio år har passerat kan köparen inte längre rikta krav mot säljare för dolda fel i fastigheten.

Om den nya ägaren till huset väljer att sälja fastigheten inom tio årsperioden, så övergår den ägarens till att bli säljare och denne blir därmed ansvarig för dolda fel i tio år från det att den nya köparen tillträder huset. Varje säljare är ansvarig för dolda fel enligt Jordbalken i tio år för den period som man har varit ägare av fastigheten.
hello world!
START

PETER SÄLJER SITT HUS TILL ANDERS

Peter har 10 års ansvarstid.

7 ÅR

ANDERS SÄLJER I SIN TUR HUSET TILL LISA

Peter har 3 år kvar av sin ansvarstid.
Anders ansvarstid börjar.

10 ÅR

LISA SÄLJER HUSET TILL KALLE

Lisas ansvarstid börjar. Anders har 7 år kvar på sin ansvarstid. Peters ansvarstid upphör.

Vanliga frågor och funderingar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om dolda felförsäkringar samt hur du bör agera som köpare eller säljare om ett fel upptäcks. Observera att det finns flera olika dolda felförsäkringar och att villkoren skiljer sig åt, det är viktigt att ta reda på vad som gäller för just dig innan du tecknar försäkringen.
Vad är ett dolt fel?

Fel i fastighet och bostadsrätt
Det här med dolda fel har de flesta hört talas om, men det finns många missförstånd. Här rätar vi ut de vanligaste frågetecknen kring dolda fel vid husköp och fel i bostadsrätt.

Felreglerna skiljer sig något beroende på om det är en fastighet eller en bostadsrätt som har överlåtits. Vid köp av fastighet tillämpas jordabalken och vid köp av bostadsrätt tillämpas köplagen. Skillnaderna mellan lagarna handlar främst om köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt.

Det finns dock några gemensamma kriterier som gäller både vid köp av fastighet och vid köp av bostadsrätt. För att ett fel ska räknas som ett dolt fel eller ett fel i bostadsrätt ska det uppfylla följande fyra kriterier:


 1. Felet måste ha funnits vid köptillfället
  Felet måste ha funnits i bostaden redan vid köptillfället, alltså den dagen då säljaren och köparen skrev under köpekontraktet.

 2. Felet ska inte ha varit upptäckbart
  Både när det gäller fastigheter och bostadsrätter har köparen normalt en långtgående undersökningsplikt. Säljaren kan inte hållas ansvarig för fel eller brister som var möjliga för köparen att upptäcka innan köpet.


 3. Felet ska inte ha varit förväntat

  När man säger att felet inte ska ha varit förväntat menar man att säljaren inte kan hållas ansvarig för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller förväntat sig med hänsyn till bland annat bostadens ålder, skick och pris. Om köpet rör en äldre bostad måste man som köpare alltså ta i beräkning att vissa delar och funktioner kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller åtminstone renovering.
 4. Felet ska påverka marknadsvärdet

  För att köparen ska kunna ha rätt till ersättning från säljaren krävs att felet är så pass allvarligt att det kan antas ha påverkat bostadens marknadsvärde om det hade varit känt innan köpet.
Hur anmäler jag en skada?
Som säljare eller köpare så gör du skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget där Hjerta har tecknat din Dolda felförsäkring.
Vem kan köpa en Dolda felförsäkring?
Med tanke på att vår försäkring är en objektsförsäkring innebär detta att den kan köpas av både köpare och säljare.

Vanligtvis tecknas dolda felförsäkringen av säljare (fysiska personer), men den kan i vissa fall även tecknas av juridiska personer (efter särskilt godkännande) och dödsbon.

Om inte säljaren har tecknat en dolda felförsäkring vid din husaffär, har du möjlighet som köpare att teckna vår Dolda felförsäkring för Köpare
Ska alla köpa en Dolda felförsäkring?
Säljaren har ett långtgående ansvar för dolda fel som kan upptäckas i den sålda fastigheten, i hela 10 år efter det att köparen har tillträtt.
Då det är säljaren som står ansvarig för dessa dolda fel är det en stark rekommendation att överväga att teckna försäkringen och skydda sig mot obehagliga och kostsamma överraskningar.

Att teckna en dolda felförsäkring är även en trygghet för köparen, det blir enklare för köparen att få ersättning vid dolt fel, köparen behöver heller inte tänka på om säljaren har möjlighet att betala eller inte.

Vår försäkring går även att teckna som köpare, med tanke på att det är en objektsförsäkring.

Vi erbjuder Dolda fel försäkring för både säljare och köpare

Som säljare av en fastighet ligger ansvaret på dig i upp till 10 år från det att köparen fått tillträde. Om säljaren inte tecknat en försäkring kan även du som köpare teckna en dolda felförsäkring.
 • Skydd mot oväntade reparationskostnader
 • Trygghet genom hela bostadsaffären och 10 år framåt
 • Minimera ekonomiska risker vid köp
Läs mer om våra försäkringar
Hemsidan är designad och producerad av Solution Group
crosschevron-downarrow-right