Teknisk livslängd

Takkonstruktioner
Takpapp låglutande/platta konstruktioner – 20 år
Gummiduk låglutande/platta konstruktioner – 30 år
Takpapp under takpannor av betong, tegel – 30 år
(Takpannor av betong/tegel)
Korrugerad takplåt med underliggande papp – 30 år
Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp – 35 år
Asbestcementskivor/eternitskivor, – 30 år
Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc.) – 35 år
Hängrännor/stuprör – 25 år
Skorsten (renovering/ommurning skorstenstopp, tätning – 40 år
rökkanaler),
Nytt undertak – invändigt – 40 år

Terrasser/balkonger/altaner/utomhustrappor 
Tätskikt (t ex asfaltsbaserade tätskikt) – 35 år
Plåt – 35 år
Betongbalkonger (armering, betong exkl. tätskikt) – 50 år

Fasader 
Träpanel (byte) – 40 år
Träpanel (målning) – 10 år
Tegel – Ej byte
Puts – tjockputs 2cm (renovering/omputsning) – 30 år
Asbestcementplattor (eternitplattor) – 30 år

Fönster/dörrar 

Isolerglasfönster (blir otäta med tiden) – 25 år
Byte fönster – 40 år
Byte dörrar (inne/ute) – 35 år
Målning fönster/dörrar – 10 år

Dränering/utvändigt fuktskydd

Dräneringsledning och utvändig vertikal (inklusive – 25 år
dagvattenledning i anslutning till dräneringsledning.)
Dagvattenledning utanför byggnaden – 50år

Invändigt

Målning/tapetsering etc. – 10 år
Parkettgolv/trägolv (byte) – 40 år
Parkettgolv/trägolv (slipning) – 15 år
Laminatgolv – 20 år
Klinkergolv – Ej byte
Plastmatta på golv (ej våtrum) – 15 år
Köksluckor, bänkskivor, köksinredning – 30 år
Snickerier och inredning (t ex lister). Ej kök – 40 år

 

Värmegolv
Elvärmeslingor i golv – 25 år
Elvärmeslingor i våtutrymme – 30 år
Vattenburna slingor i golv – 30 år

Våtutrymmen
Plastmatta i våtrum – 20 år
Tätskikt under klinker/kakel i våtutrymme – 30 år
Tätskikt i golv/vägg av typ tunn dispersion
utfört under 1980-tal/i början av 1990-talet – 15 år
Typgodkänd våtrumsmatta (plast) som
tätskikt under klinker/kakel
* utfört före 1995 – 20 år
* utfört efter 1995 – 30 år
Våtrumstapeter väggar – 15 år

Installationer för vatten,

avlopp samt värme
Avloppsledningar – 50 år
Värmeledningar kall-/varmvattenledningar – 50 år
Avloppstank – 30 år
Sanitetsgods (tvättställ, WC stol m.m.) – 30 år
Badkar – 30 år
Värmeväxlare – 20 år

Elinstallationer

Kablar, centraler etc. – 45 år

Vitvaror

Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll etc. – 10 år
Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp – 10 år

Övriga installationer och annan

maskinell utrustning än
hushållsmaskiner
T ex varmvattenberedare, elradiator, – 20 år
värmepanna (olja/el) inkl. expansionskärl
Luftvärmepump – 8 år

Ventilation

Injustering av ventilationssystem – 5 år
Byte av fläktmotor – 15 år
Styr- och reglerutrustning – 20 år