Teknisk livslängd

Här hittar du en sammanställning över förväntad livslängd på olika byggnadselement, installationer och material. Informationen är särskilt värdefull för dig som vill planera underhåll, renoveringar eller bara få en uppfattning om när olika delar av en byggnad kan behöva ses över.

Takkonstruktioner

Takpapp låglutande/platta konstruktioner
20 år
Gummiduk låglutande/platta konstruktioner
30 år
Korrugerad takplåt med underliggande papp
30 år
Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp
35 år
Hängrännor/stuprör
25 år
Skorsten (renovering/ommurning skorstenstopp, tätning
40 år
Nytt undertak – invändigt
40 år

Terrasser / balkonger / altaner / utomhustrappor

Tätskikt (t ex asfaltsbaserade tätskikt)
35 år
Plåt
35 år
Betongbalkonger (armering, betong exkl. tätskikt)
50 år

Fasader

Träpanel (byte)
40 år
Träpanel (målning)
20 år
Tegel (ej byte)
-
Puts – tjockputs 2cm (renovering/omputsning)
10 år
Asbestcementplattor (eternitplattor)
10 år

Fönster/Dörrar

Isolerglasfönster (blir otäta med tiden)
25 år
Byte fönster
40 år
Byte dörrar (inne/ute)
35 år
Målning fönster/dörrar
10 år

Dränering / utvändigt fuktskydd

Dräneringsledning och utvändig vertikal 
(inklusive dagvattenledning i anslutning till dräneringsledning.)
25 år
Dagvattenledning utanför byggnaden
50 år

Invändigt

Målning/tapetsering etc.
10 år
Parkettgolv/trägolv (byte)
40 år
Parkettgolv/trägolv (slipning)
15 år
Klinkergolv (ej byte)
-
Plastmatta på golv (ej våtrum)
15 år
Köksluckor, bänkskivor, köksinredning
30 år
Snickerier och inredning (t ex lister). Ej kök
40 år

Värmegolv

Elvärmeslingor i golv
25 år
Elvärmeslingor i våtutrymme
30 år
Vattenburna slingor i golv
30 år

Våtutrymmen

Plastmatta i våtrum
20 år
Tätskikt under klinker/kakel i våtutrymme
30 år
Tätskikt i golv/vägg av typ tunn dispersion

utfört under 1980-tal/i början av 1990-talet
15 år
Typgodkänd våtrumsmatta (plast)

som tätskikt under klinker/kakel
*
* Utfört före 1995
20 år
* Utfört före efter 1995
30 år
Våtrumstapeter väggar
15 år

Installationer för vatten, avlopp samt värme

Avloppsledningar
50 år
Värmeledningar kall-/varmvattenledningar
50 år
Avloppstank
30 år
Sanitetsgods (tvättställ, WC stol m.m.)
30 år
Badkar
20 år
Värmeväxlare
20 år

Elinstallationer

Kablar, centraler etc.
45 år

Vitvaror

Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll etc.
10 år
Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp
10 år

Övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskiner

T ex varmvattenberedare, elradiator,
värmepanna (olja/el) inkl. expansionskärl
20 år
Luftvärmepump
8 år

Ventilation

Injustering av ventilationssystem
5 år
Byte av fläktmotor
15 år
Styr- och reglerutrustning
20 år
Hemsidan är designad och producerad av Solution Group
crosschevron-down