Vitvaruförsäkring

SBR Försäkringsservice

Vitvaruförsäkring

Denna vitvaruförsäkring är framtagen för besiktningsföretag för att ge bostadssäljare och bostadsköpare extra trygghet i samband med bostadsförsäljning eller bostadsköp.

Försäkringen tecknas av besiktningsföretag via SBR Försäkringsservice (nedan benämnt Hjerta) och gäller de överlåtelsebesiktningar eller energideklarationer som genomförts under försäkringsperioden.

Vid genomförd överlåtelsebesiktning/energideklaration omfattas säljare och köpare av vitvaruförsäkringen under begränsad tid.
Som dokumentation av försäkringsavtalet utfärdas ett försäkringsbevis där försäkringstagaren, som tecknat försäkringen anges.

I försäkringsvillkoren beskrivs även undantag och begränsningar i försäkringsskyddet.

Vilken information ska rapporteras in och hur ska den rapporteras in?

Om ditt besiktningsföretag har anslutit er att inkludera vitvaruförsäkring i er besiktning måste ni även inkomma med viss rapportering varje månad, för att försäkringen ska vara gällande för era kunder.

Månadsvis rapportering
Besiktningsnummer/löpnummer för varje månad ska redovisas i följande form: ÅÅMMBESNR (Exempel 2101918172).
Från besiktningsnumret ska man kunna utläsa vilket år & månad besiktningen är utförd samt besiktningsnummer som följer efter.

Vilket format ska det inrapporteras?
Besiktningsnummer/löpnumret ska rapporteras in senast 1a dagen i nästkommande månad.
Löpnumret ska då vara exempelvis för Januari månad: 210100001-210100167 – här kan man enkelt utläsa att det är 167 försäkringar/besiktningar för januari månad.

Hur rapporteras detta in?
1. Använd formuläret på denna sida för att skicka in ert antal för föregående månad.

2. Skicka in din nummerserie till Sbr@phpa.se (ÅÅMMBESNR)

Inrapportering

Vitvaruförsäkring - AmTrust
- Ingår i Din besiktning
- Omfattar kundens självrisk vid skada på Vitvaror
- Konkurrenskraftig omfattning
- Prisvärt tillägg för en komplett besiktningsprodukt

Omfattning

FÖRSÄKRINGSPERIOD

För bostadssäljare: Försäkringsperioden gäller fr.o.m. dagen efter det att överlåtelsebesiktning / energideklaration genomförts och fram t.o.m. tillträdesdagen enligt köpekontrakt – dock maximalt i 12 månader.

För bostadsköpare: Försäkringsperioden gäller fr.o.m. dagen efter tillträdesdagen enligt köpekontrakt och i 12 månader från besiktningsdagen – dock maximalt 6 månader från tillträdesdagen.

VILKA VITVAROR?

Vitvaror som omfattas enligt denna försäkring är följande: diskmaskin, kyl, frys, spis, häll, ugn, mikrovågsugn, spisfläkt/spiskåpa, tvättmaskin, torkskåp, torktumlare, inbyggd kaffe- och espressomaskin samt vinkyl under förutsättning att vitvaran ingick i den besiktigade bostaden samt varit fullt funktionsduglig och maximalt 10 år gammal på besiktningsdagen.

ERSÄTTNINGSBELOPP

Försäkringen ersätter med maximalt 10 000 kr per skada.

Maximal ersättning för betald självrisk är 6 000 kr per skada.
Maximal ersättning för dokumenterad avskrivning för ålder som hem-, villa-, eller fritidshusförsäkringen gjort avdrag för är 4 000 kr per skada.
Maximal ersättning per bostad (för både köpare och säljare av bostaden) är begränsad till 40 000 kr.

SJÄLVRISK

Försäkringen gäller utan självrisk.

FÖRSÄKRINGSGIVARE

Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust International Underwriters DAC, org.nr. 169384, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland.

FÖRSÄKRINGSGIVARE

Gör skadeamälan här
Skadereglering utförs av AmTrust Insurance Services Sweden AB, org.nr 556885-4300, Torkel Knutssonsgatan 27 3tr, 118 25 Stockholm.
Hemsidan är designad och producerad av Solution Group
crosschevron-down